Przedszkole nr 217 Sióstr Rodziny Maryi

Opłata przedszkolna


OPŁATA ZA ŻYWIENIE:

Dzienna stawka żywieniowa wynosi 12 zł

W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu, opłata podlega zwrotowi za każdy zgłoszony dzień nieobecności, w następnym miesiącu.

OPŁATA ZA POBYT:

Przedszkole zapewnienia dziecku bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę

Od 1 września 2017 r. zgodnie z UCHWAŁĄ NR XLIX/1205/2017 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych  - opłata za godziny realizowane poza podstawą programową w przedszkolach warszawskich nie obowiązuje.

RADA RODZICÓW

Składka zadeklarowana przez rodziców na pierwszym zebraniu we wrześniu.

 


Informacja o płatności za dany miesiąc będzie wysyłana na adres e-mailowy Rodzica 1 dnia każdego miesiąca.
 

 

Prosimy o dokonywanie wpłat na poszczególne konta do 7 dnia każdego miesiąca: