Przedszkole nr 217 Sióstr Rodziny Maryi

Informacje


Nasze przedszkole jest placówką ogólnodostępną.

Zajęcia trwają od 6:00 do 17:00 przez cały rok (oprócz wigilii Bożego Narodzenia, Wielkiego Piątku, świąt i wakacji), a prowadzi je wykwalifikowana kadra nauczycieli i specjalistów (psycholog, logopeda).

Zorganizowaliśmy grupy wiekowe po 25 dzieci:

Każdą z grup opiekują się  dwie nauczycielki pracujące w systemie zmianowym i pracownik obsługi, a najmłodszymi, dodatkowo pomoc nauczyciela.

Przedszkole zapewnia  bogatą ofertę edukacyjną:

Przedszkole Nr 217 Sióstr Rodziny Maryi jest oświatowo–wychowawczą instytucją publiczną, prowadzoną przez Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi pod nadzorem pedagogicznym Kuratorium Oświaty w Warszawie. Dyrektor przedszkola, Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców są Organami Przedszkola, które współdziałają ze sobą w oparciu o Statut Przedszkola.