Przedszkole nr 217 Sióstr Rodziny Maryi

Charakterystyka


Przedszkole Nr 217 Sióstr Rodziny Maryi jest oświatowo–wychowawczą instytucją publiczną, prowadzoną przez Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi pod nadzorem pedagogicznym Kuratorium Oświaty w Warszawie. Dyrektor przedszkola, Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców są Organami Przedszkola, które współdziałają ze sobą w oparciu o Statut Przedszkola.

 

 W przedszkolu utrzymujemy klimat  współdziałania całej społeczności. Dbamy o to, aby oddziaływania wychowawcze przebiegały zawsze we współpracy z rodzicami. Zapewniamy naszym wychowankom wszechstronny rozwój w duchu wartości rodzinnych i chrześcijańskich uświadamiając przynależność do wielkiej Rodziny Bożej. Dostosowujemy nauczanie do indywidualnych możliwości dzieci, dostarczając okazji do obserwacji i odkrywania otaczającego świata.​

 

Nasze przedszkole jest placówką ogólnodostępną.

 

Zajęcia trwają od 6:00 do 17:00 przez cały rok (oprócz wigilii Bożego Narodzenia, Wielkiego Piątku, świąt i wakacji), a prowadzi je wykwalifikowana kadra nauczycieli i specjalistów (psycholog, logopeda).

Zorganizowaliśmy trzy grupy wiekowe po 25 dzieci. Każdą z grup opiekują się  dwie nauczycielki pracujące w systemie zmianowym i pracownik obsługi, a najmłodszymi, dodatkowo pomoc nauczyciela.