Charakterystyka — Przedszkole nr 217 Sióstr Rodziny Maryi
Przedszkole nr 217 Sióstr Rodziny Maryi

Charakterystyka


Przedszkole Nr 217 Sióstr Rodziny Maryi jest oświatowo–wychowawczą instytucją publiczną, prowadzoną przez Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi pod nadzorem pedagogicznym Kuratorium Oświaty w Warszawie. Dyrektor przedszkola, Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców są Organami Przedszkola, które współdziałają ze sobą w oparciu o Statut Przedszkola.

W przedszkolu utrzymujemy klimat  współdziałania całej społeczności. Dbamy o to, aby oddziaływania wychowawcze przebiegały zawsze we współpracy z rodzicami. Zapewniamy naszym wychowankom wszechstronny rozwój w duchu wartości rodzinnych i chrześcijańskich uświadamiając przynależność do wielkiej Rodziny Bożej. Dostosowujemy nauczanie do indywidualnych możliwości dzieci, dostarczając okazji do obserwacji i odkrywania otaczającego świata.

Nasze przedszkole jest placówką ogólnodostępną.

Zajęcia trwają od 6:00 do 17:00 przez cały rok (oprócz wigilii Bożego Narodzenia, Wielkiego Piątku, świąt i wakacji), a prowadzi je wykwalifikowana kadra nauczycieli i specjalistów (psycholog, logopeda).

Zorganizowaliśmy trzy grupy wiekowe po 25 dzieci. Każdą z grup opiekują się  dwie nauczycielki pracujące w systemie zmianowym i pracownik obsługi, a najmłodszymi, dodatkowo pomoc nauczyciela.