Przedszkole nr 217 Sióstr Rodziny Maryi

Charakterystyka


W przedszkolu utrzymujemy klimat  współdziałania całej społeczności. Dbamy o to, aby oddziaływania wychowawcze przebiegały zawsze we współpracy z rodzicami. Zapewniamy naszym wychowankom wszechstronny rozwój w duchu wartości rodzinnych i chrześcijańskich uświadamiając przynależność do wielkiej Rodziny Bożej. Dostosowujemy nauczanie do indywidualnych możliwości dzieci, dostarczając okazji do obserwacji i odkrywania otaczającego świata. Stwarzając im okazję do kreatywnego myślenia, staramy się nie zaniedbywać   aspektu praktycznego. Rozwój emocjonalny, intelektualny i społeczny ukierunkowujemy na przygotowanie dzieci do podjęcia   obowiązku szkolnego bez niepotrzebnego stresu.