Przedszkole nr 217 Sióstr Rodziny Maryi

Aktualności


WAŻNE SPRAWY


 

NA CZYM POLEGA IDEA DOSKONAŁEJ KOBIECOŚCI WEDŁUG EDYTY STEIN - https://szlakami.pl/na-czym-polega-idea-doskonalej-kobiecosci-wedlug-edyty-stein/

 

 

ŚWIĘTA GIANNA BERTTA MOLLA 

"Każde powołanie jest powołaniem do macierzyństwa,
fizycznego, duchowego, moralnego. Bóg złożył w nas
instynkt życia. Kapłan jest ojcem, siostry zakonne
są matkami, matkami dusz. Biada tym młodym ludziom,
którzy nie przyjmują powołania do rodzicielstwa.
Każdy musi przygotować się do własnego powołania:
przygotować się aby być dawcą życia przez poświęcenie
jakiego wymaga formacja intelektualna; wiedzieć, czym
jest małżeństwo "sacramentum magnum"; poznać inne
drogi; kształtować i poznawać własny charakter"

http://mtrojnar.rzeszow.opoka.org.pl/gianna_molla/zycie.htm

 

KIERUNEK NIEBO - Projekt powstały przy współpracy z Radą ds. Duszpasterstwa Kobiet Konferencji Episkopatu Polski

 

Z NAUCZANIA ŚW. JANA PAWŁA II

 

Świadoma i dobrowolna decyzja pozbawienia życia niewinnej istoty ludzkiej jest zawsze złem z moralnego punktu widzenia i nigdy nie może być dozwolona ani jako cel, ani jako środek do dobrego celu. Jest to bowiem akt poważnego nieposłuszeństwa wobec prawa moralnego, co więcej, wobec samego Boga, jego twórcy i gwaranta; jest to akt sprzeczny z fundamentalnymi cnotami sprawiedliwości i miłości.
Nic i nikt nie może dać prawa do zabicia niewinnej istoty ludzkiej, czy to jest embrion czy płód, dziecko czy dorosły, człowiek stary, nieuleczalnie chory czy umierający. Ponadto nikt nie może się domagać, aby popełniono ten akt zabójstwa wobec niego samego lub wobec innej osoby powierzonej jego pieczy, nie może też bezpośrednio ani pośrednio wyrazić na to zgody. Żadna władza nie ma prawa do tego zmuszać ani na to przyzwalać. (Evangelium vitae, 57)

 

Życie ludzkie jest święte i nienaruszalne w każdej chwili swego istnienia, także w fazie początkowej, która poprzedza narodziny. Człowiek już w łonie matki należy do Boga, bo Ten, który wszystko przenika i zna, tworzy go i kształtuje swoimi rękoma, widzi go, gdy jest jeszcze małym, bezkształtnym embrionem, i potrafi w nim dostrzec dorosłego człowieka (...)" Evangelium Vitae, 61

 

"Żadna okliczność, żaden cel, żadne prawo na świecie nidgy nie będą mogły uczynić godziwym aktu, który sam w sobie jest niegodziwy , ponieważ sprzeciwia się Prawu Bożemu, zapisanemu w sercu każdego człowieka (...)" Evangelium Vitae, 62

 

"Kościół broniąc prawa do życia odwołuje się do szerszej, uniwersalnej płaszczyzny obowiązującej wszystkich ludzi. Prawo do życia nie jest tylko kwestią światopoglądu, nie jest tylko prawem religijnym, ale jest prawem człowieka". Kalisz 4 VI 1997 r.

 

"Troska o dziecko, jeszcze przed jego narodzeniem (...) jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka". Nowy York 2 X 1979 r.

 

"I życzę, i modlę się o to stale, ażeby rodzina polska dawała życie, aby była wierna świętemu prawu życia". Nowy Targ 8 VI 1979 r.

 

"Walczcie, aby każdemu człowiekowi przyznano prawo do urodzenia się... Nie zniechęcajcie się trudnościami, sprzeciwami czy niepowodzeniami..."

 

"Bronić życia i umacniać je, czcić je i kochać - oto zadanie, które Bóg powierza każdemu człowiekowi".

 

"Trzeba więc najpierw zmienić stosunek do dziecka poczętego. Nawet jeśli pojawiło się ono nieoczekiwanie, nigdy nie jest intruzem ani agresorem. Jest ludzką osobą, zatem ma prawo do tego, aby rodzice nie skąpili mu daru z samych siebie, choćby wymagało to od nich szczególnego poświęcenia."

 


<< Wróć do poprzedniej strony