Przedszkole nr 217 Sióstr Rodziny Maryi

Aktualności


Bardzo ważne!

Drodzy Rodzice!

Przypominam o obowiązku przyprowadzania do przedszkola  tylko zdrowego dziecka.

Do przedszkola nie wolno przyprowadzać dzieci przeziębionych, chorych. Pamiętajmy o innych dzieciach i o niebezpieczeństwie zarażenia. W początkowej fazie choroby dziecko najbardziej zaraża kolegów.

W przypadku choroby zakaźnej, zatrucia pokarmowego dziecka, są Państwo zobowiązani do niezwłocznego zawiadomienia nauczycielki lub dyrektora przedszkola.

Proszę pamiętać. Po  każdej dłuższej nieobecności dziecka z powodu  choroby,  w tym choroby zakaźnej należy dostarczyć dyrektorowi lub nauczycielce zaświadczenie lekarskie potwierdzające zakończenie leczenia i braku przeciwwskazań do uczęszczania dziecka do przedszkola.

                                                                                                S. Dyrektor


<< Wróć do poprzedniej strony