Przedszkole nr 217 Sióstr Rodziny Maryi

Aktualności


JAŚ POCIECHA W NASZYCH DOMACH

Kochani Rodzice,

Umożliwiamy Wam i Waszym Dzieciom spotkanie z Jasiem Pociechą, animatorem zabaw biblijnych dla dzieci i naszym wieloletnim Przyjacielem.  W kalendarzu przedszkolnym przez ostatnie siedem lat rezerwowaliśmy terminy na warsztaty biblijne, spotykaliśmy się przy okazji naszych rodzinnych pikników, a także wspólnie celebrowliśmy tajemnice naszej wiary:  Boże Narodzenie, Śmierć i Zmartwychwstanie Chrystusa, oraz zgłębialiśmy wielkie Miłosierdzie Boże.

Aktualny temat warsztatów nawiązuje do osoby naszego Wielkiego Rodaka, Św. Jana Pawła II.

Z A P R A S Z A M Y

Filmy dostępne na stronie   http://www.jaspociecha.pl/  pod nazwą "Przesłanie na czas epidemii". Login i hasło prześlemy Państwu mailem.

 


ŻYCZENIA Z OKAZJI DNIA DZIECKA


Konkurs plastyczny zakończony

Dziękujemy Dieciom: Bolusiowi z Pszczółek, Natalii z gr. Biedronek, Dominice, Maksowi M., Wojtkowi P. i  Wojtkowi U. z gr. Motylków za wzięcie udziału w konkursie plastycznym "Święty Jan Paweł II Przyjacielem Dzieci".

Dla Was Kochani mamy przygotowane dyplomy i upominki.

Niespodzianki będzie można odebrać już w piątek 29 maja -  ZAPRASZAMY:)

 

GALERIA PRAC KONKURSOWYCH: OTWÓRZ

 


KOMUNIKATY - NOWE

Zakończyliśmy przyjmowanie deklaracji na dyżur wakacyjny. Aktualnie mamy komplet dzieci.

Dyżur wakacyjny

Przyjmujemy zgłoszenia na dyżur wakacyjny. Wszystko wskazuje na to, że będzie się on odbywał przy  dotychczasowych ograniczeniach związanych z pandemią. Deklaracje prosimy przesyłać do piątku 29 maja DEKLARACJA - POBIERZ

 

Organizacja pracy przedszkola w okresie stanu epidemicznego:

 • Przedszkole będzie czynne w godzinach 07:00 — 17:00.
 • Dziecko do przedszkola należy przyprowadzić najpóźniej do godziny 08.15
 • Pory posiłków: I śniadanie - godz. 8.30; II śniadanie (owocowe) - godz. 10.00; obiad - godz. 11.20; podwieczorek - godz. 14.00
 • Ilość dzieci w poszczególnych grupach ustalona w zależności od wielkości powierzchni: gr. Pszczółki - 10 miejsc;  gr. Biedronki – 12 miejsc;  gr. Motylki – 12 miejsc
 • Do grupy w miarę możliwości będą przyporządkowani ci sami opiekunowie.
 • W przedszkolu nie będzie organizowanych zajęć  dodatkowych.
 • Zajęcia terapeutyczne ze  specjalistami będą prowadzone w zależności od zgłoszonych dzieci do przedszkola
 • Większość zajęć i zabaw dla dzieci będzie organizowana na świeżym powietrzu.
 • Listę dzieci objętych opieką ustala dyrekcja przedszkola na podstawie rekomendacji MEN, z pierwszeństwem dla dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
 • Jeśli liczba zgłoszeń jest większa od limitu miejsc w danej grupie, wtedy uwzględnia się sytuację rodzinno-zawodową  wskazaną  przez rodziców.

WYTYCZNE GIS  Z  4 MAJA - ŻŁOBKI I PRZEDSZKOLA PDF

_____________________________________________________________________________________

Procedury obowiązujące w przedszkolu  w czasie pandemii:

 1. Rodzice oddając dziecko pod opiekę placówki mają świadomość sytuacji epidemicznej w kraju i biorą pełną odpowiedzialność za podjętą decyzję.
 2. Przed wejściem do przedszkola wszystkie osoby dorosłe mają obowiązek zdezynfekowania rąk.
 3. Rodzice/opiekunowie mają obowiązek zdezynfekowania rąk, zakładania rękawiczek ochronnych i zakrywania ust i nosa maseczką ochronną
 4. Rodzice wyjaśniają dziecku konieczność przestrzegania zasad higieny – częste mycie  rąk ciepłą wodą z mydłem, unikanie dotykania oczu, nosa i ust itp.
 5. W czasie drogi do i z przedszkola rodzice mają obowiązek zapewnić dziecku, które ukończyło 4 rok życia,  indywidualną osłonę nosa i ust (maseczkę ochronną)
 6. Rodzic/opiekun przyprowadzający/odbierający dziecko do/z przedszkola zachowuje dystans społeczny w odniesieniu do pracowników przedszkola, innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 2 m
 7. Rodzic/opiekun wchodzi na teren przedszkola tylko do wspólnej przestrzeni przedszkola, tj. na hol, z zachowaniem zasady 1 rodzic z dzieckiem na 2 m 2. Pozostali rodzice/opiekunowie pozostają na zewnątrz przedszkola, aż   zwolni się przestrzeń.
 8. Rodzic nie wchodzi do szatni, dziecko odbiera woźna pełniąca dyżur w holu, pomaga dziecku w czynnościach samoobsługowych, doprowadza dziecko do przydzielonej grupy pod opiekę nauczyciela.
 9. Do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 10. Dzieci do przedszkola są przyprowadzane/odbierane przez osoby zdrowe.
 11. Rodzic kategorycznie nie przyprowadza  do przedszkola dziecka, jeśli ktoś z najbliższego otoczenia dziecka przebywa na kwarantannie lub w izolacji.
 12. Dzieci nie mogą przynosić do przedszkola żadnych niepotrzebnych przedmiotów, w tym zabawek.
 13. Odbiór dziecka z przedszkola rodzice zgłaszają woźnej pełniącej dyżur w holu, ona monitoruje bezpieczne przejście dziecka z sali zabaw/placu zabaw  do rodzica.

____________________________________________________________________________________________________

Drodzy Rodzice,

W odpowiedzi na decyzję władz oświatowych, Organ Prowadzący postanowił, że od 6 maja br. nasze przedszkole będzie sprawowało opiekę nad dziećmi. Zgłoszenia dziecka do przedszkola należy dokonać  mailowo, najpóźniej do poniedziałku, tj. 4 maja,  do godz. 14.00, na dres: srm@przedszkole217.pl

W  zgłoszeniu prosimy podać termin, od kiedy dziecko zacznie korzystać z opieki przedszkolnej.

Apelujemy, aby z opieki w najbliższym czasie skorzystali ci rodzice, których sytuacja zawodowa do tego zmusza. Pierwszeństwo mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

__________________________________________________________________________________________

Drodzy Rodzice!

Prosimy o zapoznanie się z najnowszymi informacjami MEN związanymi z otwarciem przedszkoli.

Od 6 maja br. przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i inne formy wychowania przedszkolnego będą otwarte.https://www.gov.pl/web/edukacja/otwieramy-przedszkola-od-6-maja

Wytyczne dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego pdf

 


Galeria prac domowych

Kochane Przedszkolaki!

Galeria prac domowych jest już bardzo duża! Prawie codziennie  przesyłane są do  przedszkola zdjęcia Waszych prac plastycznych i zadań,  tak pilnie wykonywanych przy pomocy Waszych Rodziców, albo starszego Rodzeństwa.

Drodzy Rodzice!

Dalej zachęcamy do fotografowania wytworów prac swoich dzieci i przesyłania ich na adres przedszkola: srm@przedszkole217.pl 

Dziękujemy Wam za współpracę, a Dzieciom za pomysłowość i zapał! 

OTWÓRZ GALERIĘ

 

 


Kształcenie na odległość

GRUPA MOTYLKI

GRUPA BIEDRONKI

GRUPA PSZCZÓŁKI

______________________________________________________________________________________

Drodzy Rodzice,

Psycholog przedszkolny, Pani Olimpia pozostaje do Państwa dyspozycji:  psychologolimpiaromanowska@gmail.com 

Logopeda, Pani Ania,  przygotowała krótki artykuł, zachęcamy do zapoznania się z nim    SYGMATYZM MIĘDZYZĘBOWY - SEPLENIENIE MIĘDZYZĘBOWE PDF

___________________________________________________________________________

  

WYCHOWANIE  RELIGIJNE

 

JĘZYK  ANGIELSKI - W co się bawić z dzieckiem w domu?

 


Gry i zabawy edukacyjne

Drodzy Rodzice,

Zamieszczmy propozycje zabaw i gier do wykorzystania w Waszych domach. Życzymy udanej zabawy:)

 

Zadania bez drukowania...w lekko świątecznym klimacie

https://kodowanienadywanie.blogspot.com/2020/04/zadania-bez-drukowaniaw-lekko.html

Interaktywne zabawy edukacyjne ITO - sklep z programami edukacyjnymi i logopedycznymi

http://www.ito.hg.pl/

Tygodnik dla najmłodszych Ola i Jaś

http://www.olajas.pl/index.html

Wydawnictwo Promyczek z myślą o dzieciach

http://www.promyczek.pl/

Dobry Pasterz

https://www.pasterz.pl/Encyklopedia/Encyklopedia.htm

Mały Przewodnik Katolicki

https://www.malyprzewodnik.pl/

Mocni w Duchu Dzieciom

https://www.youtube.com/watch?v=CkeP3Npgspc

100 pomysłów na prace plastyczne

https://ikwdomowymzaciszu.blogspot.com/2017/08/ponad-100-pomysow-na-prace-plastyczne.html?spref=fb&fbclid=IwAR0nPipEZHG4eNtenfXo4HXkllkXYeRVoQ7Iav7Dt0Zs5OJrNN_Hfu_8okY

Wartościowa bajka dla dzieci. Opowieść na czas zarazy

https://www.youtube.com/watch?v=x1YbDDpMXb8&feature=youtu.be

Szalone liczby

https://szaloneliczby.pl/przedszkole/

Pani Monia - przedszkolne inspiracje

https://panimonia.pl/category/nauka-pisania-i-czytania/

CRL - Dzieci uczą rodziców w domu

https://crl.org.pl/2020/03/12/dzieci-ucza-rodzicow-w-domu/

Rozmówki Wesołej Pandy

https://www.youtube.com/results?search_query=%23Rozm%C3%B3wkiWeso%C5%82ejPandy

Eduzabawy

https://eduzabawy.com/

Polskie Radio Dzieciom

https://www.polskieradio.pl/18,Polskie-Radio-Dzieciom

Moje Dzieci Kreatywnie

https://mojedziecikreatywnie.pl/pobieranie

Poranki Freblowskie dla Dzieci

https://www.facebook.com/FROEBELpl/

Helen Doron English

https://pl-pl.facebook.com/HelenDoronMalbork

 

 


UWAGA!!! NOWY KOMUNIKAT MEN

Do 24 maja br. przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty. Nauka będzie się odbywać na odległość.

https://www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-na-odleglosc-do-24-maja

______________________________________________________________________________________

Aktualne informacje i zalecenia MEN

Kształcenie na odległość w szkołach i placówkach przedłużone do 26 kwietnia br.
Do 26 kwietnia br. przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty – to przepis ujęty w podpisanym  9 kwietnia br. rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej.

W związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19, Ministerstwo Edukacji Narodowej zmieniło przepisy, dzięki którym możliwe jest prowadzenie kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych.

https://www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-na-odleglosc-przedluzone-do-26-kwietnia

 

______________________________________________________________________________________

 

SZANOWNI PAŃSTWO,

Prosimy o zapoznanie się z NOWYM KOMUNIKATEM Mazowieckiej Policji skierowane do rodziców, opiekunów i uczniów, związane z sytuacją epidemiologiczną  nowy-apel-koronawirus.ppsx 

______________________________________________________________________________________

Ministerstwo Edukacji Narodowej podjęło decyzję o dalszym ograniczeniu funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19.

Od 23 marca do 10 kwietnia nauka będzie realizowana na  odległość.

https://www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-na-odleglosc--nowe-regulacje-prawne

W związku z powyższym,  informuję Państwa, że nauczyciele będą przygotowywać odpowiednie materiały edukacyjne dla dzieci, w oparciu o realizowane w naszym przedszkolu programy dydaktyczno-wychowawcze:

Programy przedszkolne 2019/2020

Materiały będą sukcesywnie umieszczane  w aktualnościach w zakładce "Kształcenie na odległość"

 


1 2 >