Przedszkole nr 217 Sióstr Rodziny Maryi

Aktualności


TAK DLA RODZINY NIE DLA GENDER

http://chronmyrodziny.pl/

POBIERZ PDF


APEL NA CZAS ADWENTU

Dla ludzi wierzących każdy Adwent jest czasem szczególnym. Jest czasem oczekiwania z wiarą na powtórne przyjście Zbawiciela na ziemię, a jednocześnie przygotowania się do obchodów Uroczystości Bożego Narodzenia.

Narodziny Jezusa zmieniły wszystko. Zmienił się bieg historii. Zmienił się świat. Zmienił się człowiek. Zmiany były tak głębokie, że od narodzin Jezusa rozpoczęliśmy liczyć czas.

W porównaniu z poprzednimi, tegoroczny Adwent będzie wyjątkowy. Pandemia zmieniła nasz codzienny sposób funkcjonowania, również w wymiarze duszpasterskim i praktyk religijnych. W wielu osobach wywołuje ona lęk i niepewność. W wielu już zostawiła trudne doświadczenie choroby, a nawet śmierci bliskiej osoby.

Właśnie dlatego prosimy, aby w nadchodzącym czasie otworzyć nasze serca na nadzieję, którą przynosi Chrystus. Niech oczekiwanie na spełnienie tej nadziei umocni naszą wiarę, stając się źródłem pokoju serca oraz przyczyni się do przemiany nie tylko pojedynczych osób, ale i całych społeczności – naszych rodzin i naszej ojczyzny.

Zachęcamy wiernych do uczestnictwa w codziennych Mszach Świętych Roratnich, do spotkań z przebaczającym Jezusem w Sakramencie Pojednania, do prywatnej bądź wspólnotowej adoracji Najświętszego Sakramentu w ciągu tygodnia, przy zachowaniu wszystkich obostrzeń sanitarnych.

Kapłanów prosimy o jeszcze większą gorliwość duszpasterską – zgodnie ze wskazaniami swoich biskupów – zwłaszcza odnośnie do celebracji Eucharystii, posługi konfesjonału i innych sakramentów oraz duszpasterskiego towarzyszenia wiernym w ich codziennych zmaganiach. Serdecznie prosimy wszystkich księży proboszczów, aby stwarzali wiernym możliwość uczestnictwa w rekolekcjach adwentowych zarówno w kościele, jak i on-line.

Jako kapłani, nie szczędźcie czasu, aby codziennie spotykać się ze Słowem Bożym, trwać przed Najświętszym Sakramentem, modląc się za naszych parafian – o głęboką wiarę, o świętość życia, za Kościół i wreszcie za naszą ojczyznę – o pokój i umacnianie jej chrześcijańskiej tożsamości.

Niech adwentowy czas oczekiwania będzie dla nas zadatkiem tej nadziei, która spełni się wraz z ostatecznym przyjściem Bożego Syna.

Wszystkim z serca błogosławimy,

https://episkopat.pl/prezydium-episkopatu-niech-adwentowe-oczekiwanie-nas-przemieni/


REKOLEKCJE ADWENTOWE DLA DZIECI 3 GRUDNIA

REKOLEKCJE ADWENTOWE DLA DZIECI  -  Przygoda się zaczyna ja i Święta Rodzina

ZAPRASZAMY!!!

 Odcinki będą się pojawiać codziennie o 7:00 rano i można odsłuchać w dowolnym momencie dnia.


DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA

Od 2002 roku 25 listopada obchodzony jest Światowy Dzień Pluszowego Misia. Z tej okazji w naszym przedszkolu odbył się konkurs plastyczny nt. Ulubionej postaci misia. W konkursie wzięło udział  18 dzieci: troje dzieci z grupy Motylków, sześcioro dzieci z gr. Pszczółek i 9 dzieci z gr. Biedronek.

Dzieciom dziękujemy za piękne prace plastyczne!

OTWÓRZ GALERIĘ

 

Wszystkie dzieci zostały nagrodzone pamiątkowym dyplomem i pluszowym misiem.

Mimo coraz nowocześniejszych zabawek, moda na misie nie przemija:)


WAŻNE SPRAWY


 

NA CZYM POLEGA IDEA DOSKONAŁEJ KOBIECOŚCI WEDŁUG EDYTY STEIN - https://szlakami.pl/na-czym-polega-idea-doskonalej-kobiecosci-wedlug-edyty-stein/

 

 

ŚWIĘTA GIANNA BERTTA MOLLA 

"Każde powołanie jest powołaniem do macierzyństwa,
fizycznego, duchowego, moralnego. Bóg złożył w nas
instynkt życia. Kapłan jest ojcem, siostry zakonne
są matkami, matkami dusz. Biada tym młodym ludziom,
którzy nie przyjmują powołania do rodzicielstwa.
Każdy musi przygotować się do własnego powołania:
przygotować się aby być dawcą życia przez poświęcenie
jakiego wymaga formacja intelektualna; wiedzieć, czym
jest małżeństwo "sacramentum magnum"; poznać inne
drogi; kształtować i poznawać własny charakter"

http://mtrojnar.rzeszow.opoka.org.pl/gianna_molla/zycie.htm

 

KIERUNEK NIEBO - Projekt powstały przy współpracy z Radą ds. Duszpasterstwa Kobiet Konferencji Episkopatu Polski

 

Z NAUCZANIA ŚW. JANA PAWŁA II

 

Świadoma i dobrowolna decyzja pozbawienia życia niewinnej istoty ludzkiej jest zawsze złem z moralnego punktu widzenia i nigdy nie może być dozwolona ani jako cel, ani jako środek do dobrego celu. Jest to bowiem akt poważnego nieposłuszeństwa wobec prawa moralnego, co więcej, wobec samego Boga, jego twórcy i gwaranta; jest to akt sprzeczny z fundamentalnymi cnotami sprawiedliwości i miłości.
Nic i nikt nie może dać prawa do zabicia niewinnej istoty ludzkiej, czy to jest embrion czy płód, dziecko czy dorosły, człowiek stary, nieuleczalnie chory czy umierający. Ponadto nikt nie może się domagać, aby popełniono ten akt zabójstwa wobec niego samego lub wobec innej osoby powierzonej jego pieczy, nie może też bezpośrednio ani pośrednio wyrazić na to zgody. Żadna władza nie ma prawa do tego zmuszać ani na to przyzwalać. (Evangelium vitae, 57)

 

Życie ludzkie jest święte i nienaruszalne w każdej chwili swego istnienia, także w fazie początkowej, która poprzedza narodziny. Człowiek już w łonie matki należy do Boga, bo Ten, który wszystko przenika i zna, tworzy go i kształtuje swoimi rękoma, widzi go, gdy jest jeszcze małym, bezkształtnym embrionem, i potrafi w nim dostrzec dorosłego człowieka (...)" Evangelium Vitae, 61

 

"Żadna okliczność, żaden cel, żadne prawo na świecie nidgy nie będą mogły uczynić godziwym aktu, który sam w sobie jest niegodziwy , ponieważ sprzeciwia się Prawu Bożemu, zapisanemu w sercu każdego człowieka (...)" Evangelium Vitae, 62

 

"Kościół broniąc prawa do życia odwołuje się do szerszej, uniwersalnej płaszczyzny obowiązującej wszystkich ludzi. Prawo do życia nie jest tylko kwestią światopoglądu, nie jest tylko prawem religijnym, ale jest prawem człowieka". Kalisz 4 VI 1997 r.

 

"Troska o dziecko, jeszcze przed jego narodzeniem (...) jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka". Nowy York 2 X 1979 r.

 

"I życzę, i modlę się o to stale, ażeby rodzina polska dawała życie, aby była wierna świętemu prawu życia". Nowy Targ 8 VI 1979 r.

 

"Walczcie, aby każdemu człowiekowi przyznano prawo do urodzenia się... Nie zniechęcajcie się trudnościami, sprzeciwami czy niepowodzeniami..."

 

"Bronić życia i umacniać je, czcić je i kochać - oto zadanie, które Bóg powierza każdemu człowiekowi".

 

"Trzeba więc najpierw zmienić stosunek do dziecka poczętego. Nawet jeśli pojawiło się ono nieoczekiwanie, nigdy nie jest intruzem ani agresorem. Jest ludzką osobą, zatem ma prawo do tego, aby rodzice nie skąpili mu daru z samych siebie, choćby wymagało to od nich szczególnego poświęcenia."

 


Z MALOWANEJ SKRZYNI

Gościliśmy w naszym przedszkolu teatr Złoty Dukat, który  zagrał barwny, lalkowy spektakl pt. Z malowanej skrzyni. Bohaterką tej historii jest krakowianka Zosia, która poszukuje swojej lalki Petroneli. Wyrusza w tym celu w długą, pełną przygód podróż. Spotyka na swojej drodze Jaworowych Ludzi, Dwóch Michałów, Ojca Wergiliusza, myszki, świerszcza i inne bajkowe postaci. Cała historia kończy się oczywiście pomyślnie - Zosia odnajduje Petronelę i obiecuje, że nigdy już nie zostawi jej samej.

W spektaklu nie zabrakło też ludowych zabaw, przyśpiewek i wyliczanek. 

OTWÓRZ  GALERIĘ

Na koniec aktorzy zatańczyli krakowiaka, a cała widownia zaśpiewała fragment piosenki „Płynie Wisła, płynie, po polskiej krainie”.

 


ADWENT Z RYCERZYKIEM NIEPOKALANEJ

KLIKNIJ W OBRAZEK


KONKURS ADWENTOWY


POLSKA MÓJ DOM

W całym kraju kulturalny lockdown, a u nas PREMIERA!!! Mimo zdecydowanie niesprzyjających okoliczności udało nam się nie tylko poczuć ducha Święta Niepodległości, ale także wspólnie świętować odzyskaną ponad sto lat temu wolność. Program artystyczny przygotowany przez Starszaki był ukoronowaniem szeregu zajęć związanych z tematyką patriotyczną, utrwalających naszą wiedzę o symbolach narodowych i wydarzeniach historycznych, które stanowią część polskiej tożsamości narodowej. Widownia dopisała składem, formą i jakością swojej postawy. Wspólnie odśpiewaliśmy „Mazurek Dąbrowskiego”. Było podniośle, wzruszająco, po prostu pięknie…

Mamy nadzieję, że rozbudziliśmy w naszych przedszkolakach uczucia patriotyczne i przekonaliśmy je, że wolność jest tą wartością, o którą zawsze warto walczyć.

ZAPRASZAMY DO GALERII - OTWÓRZ

 

 


ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNE

GR. BIEDRONKI:

GR. PSZCZÓŁKI:

GR. MOTYLKI:

 

 


PRACE PLASTYCZNE DZIECI

Rozwijanie twórczości plastycznej należy do podstawowych zadań wychowania plastycznego w przedszkolu. Twórczość ta umożliwia rozwój pewnych dyspozycji psychicznych, sprawności umysłowej, manualnej, pamięci wzrokowej, wyobrażani przestrzennej, ruchowej i kolorystycznej.

ZAPRASZAMY DO GALERII - OTWÓRZ

 


CO NAS CZEKA W GRUDNIU

 

Przedszkolny konkurs adwentowy  „Niezwykły lampion” - prace należy złożyć do 11 grudnia u s. Jolanty (gr. Pszczółki)

 

4.12.2020, godz. 9.15 - Spotkanie ze Świętym Mikołajem i Aniołami

 

11.12.200, godz. 9.00 – Ceramika na wesoło

 

14.12.2020, godz.9.15 – Audycja muzyczna „Tajemnica pierwszej gwiazdki” /obój/

 

15.12.2020, godz. 9.15 – Spotkanie z Teatrem pod Orzełkiem „Bajkowa Szopka”

 

20.12.2020, godz. 14.00 – Msza Święta w IV Niedzielę Adwentu (gr. Biedronki)

 

21.12.2020, godz. 10.00 -  Jasełka w gr. Motylki (dla Rodziców zostanie nagrany filmik)

 

22.12.2020, godz. 11.15 – Tradycje Bożego Narodzenia (dzielenie się opłatkiem, kolędowanie w grupach)

 

23.12.2020, godz. 10.00 -  Jasełka w gr. Pszczółki (dla Rodziców zostanie nagrany filmik)

 

24.12.2020 - Wigilia Bożego Narodzenia - Przedszkole nieczynne

 

31.12.2020 - Przedszkole nieczynne (wolne za drugi dzień świąt)

 

LISTOPAD

 

9.11.2020, godz. 09.15 – Audycja muzyczna "Pan listopad gra na basie" /kontr

 

13.11.2020, godz. 09.00 - Ceramika na wesoło

 

17.11.2020, godz.10.00 - Patriotyczny program artystyczny POLSKA MÓJ DOM w wykonaniu Starszaków

 

22.11.2020 r. godz. 14.00 - Przepraszamy,  Mszy Świętej w tym miesiącu nie będzie

 

25.11.2020, godz. 09.15 -  Spotkanie z Teatrem Złoty Dukat "Z malowanej skrzyni"

 

PAŹDZIERNIK

 

04.10.2020 -  Piknik rodzinny, Msza Święta, pasowanie na przedszkolaka

 

07.10.2020, godz. 9.00 - Spotkanie z Siostrą Joanną, misjonarką z RPA

 

11.10.2020 , godz. 15.30 -  „SPRAWIEDLIWE” ORATORIUM KU CZCI MATKI MATYLDY GETTER I SIÓSTR FRANCISZKANEK RODZINY MARYI, RATUJĄCYCH ŻYDÓW PODCZAS II WOJNY ŚWIATOWEJ - Bazylika Archikatedralna pw. Męczeństwa Św. Jana Chrzciciela

 

12.10.2020 – Audycja muzyczna  „Miodowa uczta w toruńskim Grodzie” /wiolonczela/

 

16.10.2020 - Zajęcia ceramiczne

 

18.10.2020 r. godz. 14.00 – Msza Święta w kaplicy sióstr (wejście do kaplicy od ul. Żytniej)

 

21.10.2020, godz. 09:00 – Teatrzyk pt. „Opowieść o Dobrym Człowieku”,  Teatr Eden
 

 

28.10.2020 - Warsztaty przyrodnicze "Wszystko o osiłkach"

 

WRZESIEŃ

 

07.09.2020 – Kuferek pełen wakacyjnych wspomnień /gitara/

 

17.09.2020 - Liturgiczne wspomnienie św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego, założyciela Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi, a także  Patrona naszego przedszkola

 

18.09.2020 - Ceramika na wesoło

 

24.09.2020 - Wieża do Nieba, Teatr Eden

 

30.09.2020 - Warsztaty przyrodnicze "Zwierzęta gospodarskie - zajęcia na przedszkolnym podwórku z  kurami, kaczkami, królikami i kozą".

 

 


RÓŻANIEC RODZIN

"Rodzina, która modli się zjednoczona, zjednoczona pozostaje. Różaniec święty zgodnie z dawną tradycją jest modlitwą, która szczególnie sprzyja gromadzeniu się rodziny. Kierując wzrok na Jezusa, poszczególni jej członkowie odzyskują na nowo również zdolność patrzenia sobie w oczy, by porozumiewać się, okazywać solidarność, wzajemnie sobie przebaczać, by żyć z przymierzem miłości odnowionym przez Ducha Bożego".  Jan Paweł II, List do Rodzin

Drodzy Rodzice,

Zachęcamy do uczestnictwa w Różańcu Rodzin, którego idea była przedstawiania na zebraniach poszczególnych grup. Więcej o tej inicjatywie na stronie:

Mamy już pierwsze chętne rodziny. Zgłoszenia oraz wszelkie pytania prosimy wysyłać do koordynatorki Różańca Rodzin - Pani Justyny z grupy Motylków: justyna.rozaniecrodzin@gmail.com
W mailu prosimy o podanie imion wszystkich osób dorosłych i dzieci, które będą się modliły oraz numeru telefonu do kontaktu.

Zachęcamy do obejrzenia programu "Rodzinny ekspres", który zostanie wyemitowany 3 października w TVP2. Gościć w nim będzie rodzina modląca się w Różańcu Rodzin.


Zaprośmy do naszych rodzin Maryję i przez Jej wstawiennictwo wypraszajmy potrzebne łaski dla nas i naszych bliskich!


JADŁOSPIS

23.11 - 04.12.2020

09.11 - 20.11.2020

26.10 - 06.11.2020

12.10 - 23.10.2020

28.09 - 09.10.2020

14.09 - 25.09.2020

01.09 - 11.09.2020

 


1 2 >